Branca-d'olivera…

Branca d’olivera i fruites

Tècnica mixta sobre fusta

122 x 122 cm