La olivera de la ciutat

L’olivera de la ciutat

Tècnica mixta sobre fusta

81 x 366 cm
Detall: