Museu de història de la immigració de Catalunya i Diputació de Barcelona. 2004
Amb Ramon Valverde