Terra eixorca

La terra eixorca

Tècnica mixta sobre fusta

81 x 366 cm
Detall: